Академиялык программалар

Биз Келечекти Аныктайбыз
Excellence in Education

Колледж

Менеджмент

(3 жыл)

36000 сом/жыл

Дүйнөлүк айлана-чөйрөнүн татаалдыгын жана жергиликтүү өзгөчөлүктөрүн эске алган башкаруу чечимдерин кабыл алуу процессине катышууга жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Маалымат технологиялар

(3 жыл)

36000 сом/жыл

Маалыматтык тутумдарды математикалык колдоонуну түзүү жана колдонуу менен байланышкан маалыматтык-эсептөө тутумдары үчүн программалык камсыздоо чөйрөсүндөгү теориялык жана практикалык маселелерди ийгиликтүү чечүүгө жөндөмдүү адистерди даярдоо

Туризм

(3 жыл)

36000 сом/жыл

Туроператордук, туристтик агенттиктерди жана экскурсиялык кызматтарды уюштуруу жана көрсөтүү технологияларына ээ болгон, кесипкөй коомчулуктун муктаждыктарын эске алуу менен квалификациялуу кадрларды даярдоо.

Бакалавр

Менеджмент

(4 жыл)

47000 сом/жыл

Дүйнөлүк айлана-чөйрөнүн татаалдыгын жана жергиликтүү өзгөчөлүктөрүн эске алган башкаруу чечимдерин кабыл алуу процессине катышууга жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Маалымат технологиялар

(4 жыл)

47000 сом/жыл

Маалыматтык тутумдарды математикалык колдоонуну түзүү жана колдонуу менен байланышкан маалыматтык-эсептөө тутумдары үчүн программалык камсыздоо чөйрөсүндөгү теориялык жана практикалык маселелерди ийгиликтүү чечүүгө жөндөмдүү адистерди даярдоо

Филология

(4 жыл)

47000 сом/жыл

Training of a specialist in the field of basic literary and linguistic categories, who owns the methods and techniques of processing, analysis and interpretation of different types of text in English.

Биздин өнөктөштөр

kgKyrgyz