Миссиясы

Дүйнөлүк айлана-чөйрөнүн татаалдыгын жана жергиликтүү өзгөчөлүктөрүн эске алган башкаруу чечимдерин кабыл алуу процессине катышууга жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Билим берүү максаттары

Студенттин керектүү маалыматтарды издөө, топтоо, структуралоо, критикалык талдоо жана синтездөө жөндөмдөрүн өркүндөтүү, берилген тапшырмаларды чечүүдө тутумдаштырылган мамилени колдонуу

Социалдык жана кесиптик чөйрөдө өз ара мамилелерди орнотуу жана сактоо мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү

Натыйжалуу командалык иш, анын ичинде маданияттар аралык чөйрөдө долбоордун аткарылышын уюштуруу,

Окутуунун максаттары

Уюштуруу жана башкаруу иш-аракеттери

Уюмдун жана бөлүмдөрдүн ишин пландаштыруу

Конкреттүү долбоорлорду, иш-чараларды, иштерди жүзөгө ашыруу үчүн аткаруучулардын (аткаруучулардын командаларынын) ишин уюштуруу

Кызматкерлердин, бөлүмдөрдүн, топторунун (команда) ишин контролдоо

Бөлүмдүн жана жумушчу топтун (команда) деңгээлиндеги кыйынчылыктарды, каршылыктарды, келишпестиктерди жөнгө салууга катышуу

Башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн уюмдун тышкы жана ички чөйрөсүнүн факторлору жөнүндө маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу жана талдоо

Карьера мүмкүнчүлүктөрү

Бизнес башкаруу адистиги тууралуу диплом алгандан кийин, төмөнкү багыттар боюнча иштегенге мүмкүнчүлүктөр пайда болот: кадрлар, маркетинг, социалдык ишкердүүлүк, чакан соода же ишкананы тейлөө, мамлекеттик секторду башкаруу, жарнама менеджменти, санарип маркетинг, долбоорду башкаруу жана келишим тейлөө иши.  кадрлар, маркетинг, социалдык ишкердүүлүк, чакан соода же ишкананы тейлөө, мамлекеттик секторду башкаруу, жарнама менеджменти, санарип маркетинг, долбоорду башкаруу жана келишим тейлөө иши.

Менеджмент Колледж

Билим берүүнүн түрү

Толук убакыт

Окутуунун шарттары

3 жыл

Квалификация

Менеджер

Билим берүүнүн тили

Орусча, Англисче

Окууту акысы

36000