Менеджмент

080 50    (Менеджмент колледжи)

Биз жөнүндө

Чечимдерди башкарууга катышууга жөндөмдүү адистерди даярдоо -
глобалдуу татаалдыгын эске алган процесстерди жасоо
айлана-чөйрө жана аймактык өзгөчөлүктөрү.

Билим берүү максаттары

Студенттин системалуу изилдөө, чогултуу көндүмдөрүн өнүктүрүү,
зарыл маалыматты структуралаштыруу, критикалык талдоо жана интеграциялоо,
милдеттерди чечүүгө системалуу мамилени колдонуу

Мамилелерди түзүү жана сактоо жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү
социалдык жана кесиптик чөйрө

Натыйжалуу командалык иш, долбоорду ишке ашырууну уюштуруу, анын ичинде
маданияттар аралык чөйрө

Фактылар жана сандар

3 жыл

Узактыгы

Толук убакыт

Билим берүүнүн түрү

Колледж

Билим деңгээли

Орусча, Англисче

Билим берүүнүн тили

Менеджер

Квалификациясы

36.000 KGS

Окуу акысы

Фактылар жана сандар

3 жыл

Толук убакыт

Колледж

Узактыгы

Билим берүүнүн түрү

Билим деңгээли

Орусча, Англисче

Менеджер

45.000 KGS

Билим берүүнүн тили

Квалификациясы

Окуу акысы

Окутуунун максаттары

Уюштуруу жана башкаруу иш-аракеттери

Уюмдун жана бөлүмдөрдүн ишин пландаштыруу

Конкреттүү долбоорлорду, иш-чараларды, иштерди жүзөгө ашыруу үчүн аткаруучулардын (аткаруучулардын командаларынын) ишин уюштуруу

Кызматкерлердин, бөлүмдөрдүн, топторунун (команда) ишин контролдоо

Бөлүмдүн жана жумушчу топтун (команда) деңгээлиндеги кыйынчылыктарды, каршылыктарды, келишпестиктерди жөнгө салууга катышуу

Башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн уюмдун тышкы жана ички чөйрөсүнүн факторлору жөнүндө маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу жана талдоо

Карьера мүмкүнчүлүктөрү

Бизнести башкаруу даражасын алгандан кийин, сиз төмөнкү багыттар боюнча мансап мүмкүнчүлүктөрүн күтө аласыз:
Кадрлар бөлүмү
Маркетинг
Социалдык ишкердик,

Чекене башкаруу,
Мамлекеттик секторду башкаруу,
Жарнама башкаруу,

Санариптик маркетинг,
Долбоорду башкаруу, жана
Контракт башкаруу.