Окуу акысы жана төлөм эрежелери

Окуу акысы жана кошумча лабораториялык төлөмдөр лекциянын ыкмасына карабастан белгиленет жана кайтарылбайт. Окуу акысы жана төлөмдөрдүн көрсөткүчтөрү учурда бекитилген суммалар жана акыркы болушу мүмкүн эмес. Чыныгы окуу акысы жана кошумча төлөмдөр өзгөртүүгө тийиш Кейин университети тарабынан.

*Компьютердик лабораторияны колдонуу үчүн 10 000 сом кошумча төлөм  IT колледж жана CSE бакалавр  программаларында окуган студенттерге гана колдонулат.

UPP окуу акысы 1 Жыл
Университетке даярдоо программасы 38000
EHSP окуу акысы 1 Жыл
Мектептин өркүндөтүлгөн программасы 36000
Колледжге окуу акысы1 Жыл
Бизнес менеджменти36000
Маалымат технологиясы36000
Туризм36000
Бакалавр үчүн окуу акысы1 Жыл
Бизнес менеджменти47000
Информатика жана компьютердик инженерия47000
Филология47000