Документтер

Параметр

Билим Берүү Мекемесинин толук аталышы

Билим Берүү Мекемесинин уюмунун кыскартылган аталышы

Билим Берүү Мекемесинин түзүлгөн күнү

Билим Берүү Мекемесинин жайгашкан жеринин дареги           

Жумуш убактысы

Байланыш телефондору

Электрондук почта дареги

Толтурулган маалымат

"Кейин эл аралык институту" ББМ

"Кейин интернейшнл институт" ББМ

30 ноябрь 2012 ж.

Чуй облусу, Ивановка Станциясы, Некрасов Көчөсү 2А, 725009

Дүйшөмбү - Жума 9:00 - 16:00.

+996 (700) 600 991

info@keiin.kg

Билим Берүү Мекемесинин толук аталышы

"Кейин эл аралык институту" ББМ

Билим Берүү Мекемесинин уюмунун кыскартылган аталышы

"Кейин интернейшнл институт" ББМ

Билим Берүү Мекемесинин түзүлгөн күнү

30 ноябрь 2012 ж.

Билим Берүү Мекемесинин жайгашкан жеринин дареги   

Чуй облусу, Ивановка Станциясы, Некрасов Көчөсү 2А, 725009       

Жумуш убактысы

Дүйшөмбү - Жума 9:00 - 16:00.

Байланыш телефондору

+996 (700) 600 991

Электрондук почта дареги

info@keiin.kg

kgKyrgyz