Keiin is International University located in Stantsiya Ivanovka in Chui Province to offer  Kyrgyz Republic accredited degrees in 3 program in Bachelor and 3 specialized training program in College.

College Program

Колледждин программасы орто мектепти аяктагандан кийин тандаган кесиби боюнча билим алууга мүмкүнчүлүк берет. Үч жылдык окуу учурунда 10-11-класстын программасын өтүп, англис тилдин деңгээлин жогорулатып, ошондой эле кошумча билим алууга же жумуш табууга жөндөмдөрдү өздөштүрүүгө шарт түзүлөт. Окуунун аягында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик үлгүсүндөгү диплому жана Эл аралык Кейин институтунун сертификаты тапшырылат.
Программалар: Business Management, Information Technology, Tourism.

University Preparatory Program

The University Preparatory Program (UPP) is designed for students who want to quickly improve their English in a year. This program is operated to help students take College or University courses in English for colleges and/or university regular program.

Бакалавриат Программасы

2017-жылдын 11-апрелинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жогорку окуу жайларынын ишмердүүлүгү менен алектенүүгө укук берилген лицензия берилди.

You can master your desired profession, gain practical experiences, develop skills. At the end of successful course completion, a diploma of higher education of the Kyrgyz Republic is issued.

Программалар: Management, Computer Science and Engineering, Philology.