Академиялык программалар

Биз сиздин келечегиңизди түзөбүз
билим берүүнүн мыктылары менен

Колледж

(080 501)
Менеджмент

(3 жыл)

Дүйнөлүк айлана-чөйрөнүн татаалдыгын жана жергиликтүү өзгөчөлүктөрүн эске алган башкаруу чечимдерин кабыл алуу процессине катышууга жөндөмдүү адистерди даярдоо.

(230 109)
Маалымат технологиясы

(3 year Program)

Маалыматтык тутумдарды математикалык колдоонуну түзүү жана колдонуу менен байланышкан маалыматтык-эсептөө тутумдары үчүн программалык камсыздоо чөйрөсүндөгү теориялык жана практикалык маселелерди ийгиликтүү чечүүгө жөндөмдүү адистерди даярдоо

(100 501)
Туризм

(3 жыл)

«Туризм» программасы студенттерге гуманитардык жана коомдук илимдер, заманбап, экологиялык туризм, чет тилдер жана турларды уюштуруу жана туроператорлор, турагенттер жана экскурсиялык кызматтар боюнча фундаменталдык билим алууга мүмкүндүк берет.

Бакалавр

(580 200)
Менеджмент

(4 жыл)

Менеджмент программасы бизнести жүргүзүүгө байланыштуу аспектилери кенен спектрин терең изилдөөнү камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан. Программанын негизги окуу планы адатта бухгалтердик эсеп, маркетинг, финансы жана башкалар сыяктуу темаларды камтыйт. 

(710 100)
Информатика жана компьютердик инженерия

(4 жыл)

Информатика жана инженерия программасы маалыматтык технологиялар жана интеллектуалдык эсептөө системалары үчүн компьютердик программалык камсыздоо жана аппараттык камсыздоо тармагында карьерасын өнүктүрүүнү каалаган студенттер үчүн ийгиликтүү мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылат.

(531 000)
Филология

(4 жыл)

Англис тилиндеги тексттин ар кандай түрлөрүн иштеп чыгуу, адабий процесстин мыйзам ченемдүүлүктөрүн, көркөм маани-маңызын талдай алган негизги адабий жана лингвистикалык категориялар жаатында адис даярдоо.

STEP - (UPP)

STEP

(1 жыл)

 STEP- (University Preparatory Program) is a special program that is designed for students who have a low level of English. This course lasts 1 year. During this year, a student can significantly improve his level of English. Teachers who arrived from such countries as America, Korea, England, Germany will help him in this. This course will improve: Writing, Vocabulary, Grammar, Reading, Speaking, Listening and even leadership. Teachers talk to students in English, so the student develops a good and most importantly correct pronunciation.

Биздин өнөктөштөр

kgKyrgyz