Биз жөнүндө

муктаждыктарын эске алуу менен квалификациялуу кадрларды даярдоо
технологияга ээ болгон кесиптик коомчулук туроператорду, туристтик агенттикти уюштуруу жана камсыздоо
аналитикалык компетенциялардын комплексине ээ болгон экскурсиялык кызмат
жана туризм тармагындагы практикалык иш-аракеттерди, изденүүгө жөндөмдүү
улуттук жана аймактык туристтик бизнесте мыкты позициялар
туристтик агенттиктер жана бүгүнкү туризм чакырыктарына
даярданышат.

Билим берүү максаттары

Студенттин керектүү маалыматтарды издөө, топтоо, структуралоо, критикалык талдоо
жана синтездөө жөндөмдөрүн өркүндөтүү, берилген тапшырмаларды чечүүдө тутумдаштырылган мамилени колдонуу
Социалдык жана кесиптик чөйрөдө өз ара мамилелерди орнотуу жана сактоо мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү
Туризмди башкаруунун негизги функцияларын ишке ашыруу жөндөмүн өнүктүрүү

Фактылар жана сандар

3 жыл

Узактыгы

Толук убакыт

Билим берүүнүн түрү

Колледж

Билим деңгээли

Орусча, Англисче

Билим берүүнүн тили

Туризм боюнча адис

Квалификациясы

36.000 KGS

Окуу акысы

Фактылар жана сандар

3 жыл

Толук убакыт

Колледж

Узактыгы

Билим берүүнүн түрү

Билим деңгээли

Орусча, Англисче

Туризм боюнча адис

49.500 KGS

Билим берүүнүн тили

Квалификациясы

Окуу акысы

Окутуунун максаттары

Туризм тармагында технологиялык жаңылыктарды жана заманбап программаларды колдонуу
Туризм рыногу боюнча изилдөө жүргүзүү, сатууну уюштуруу жана туристтик продукцияны жайылтуу
Культурологиялык, музей жана географиялык билимдердин теориялык негиздерин жана ыкмаларын, заманбап маданиятты жана маданий жана табигый мурас объекттерин изилдөөдө колдонуу
Туризмде прикладтык колдонмо изилдөө ыкмаларын колдонуу
Туроператорлор ишканаларынын жана экскурсиялык ишканаларынын структуралык бөлүмдөрүн башкаруунун негизги функцияларын ишке ашыруу

Карьера мүмкүнчүлүктөрү

Туризм программасынын дипломун алгандан кийин, төмөнкү багыттар боюнча карьералык мүмкүнчүлүктөрдү күтүүгө болот: маданият, искусство (экскурсиялык иш-аракеттер чөйрөсүндө); Тейлөө, коомдо кызмат көрсөтүү (багыттары боюнча: туристтик, экскурсиялык кызматтарды көрсөтүү жана туристтерди уюштуруу жана жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон башка кызматтар; туристтик продуктту түзүү, жайылтуу жана сатуу; туристтик инфраструктуранын жана туристтик кызматтардын иши; туризмдеги дизайн; прикладтык изилдөө тармагы