Admin Department

Генералдык директору

Mr. Rober Witt

Email: Send Email

Бухгалтер

Mr. Rober Witt

Email: Send Email

Кадрлар бөлүмү

Mr. Rober Witt

Email: Send Email
Тышкы байланыштар

Mr. Rober Witt

Email: Send Email
IT ресурстарынын башкаруучусу

Mr. Pavel Hvan

Email: Send Email

Mr. Pavel Hvan

Email: Send Email

Академиялык уюму