Keiin International Institute

Биз Келечектеги Лидерлерге Билим Беребиз
Кош келиңиздер!

About Keiin

KEIIN in Chinese it means “opening the dawn”. This is how the institute was named by its founder, Dr. Paul K. Synn, with the goal of “opening the dawn” for the country by providing quality education to future young leaders who can build their future and develop their environment.

Университеттин видео-тур

Кейин- бул өзүнүн өзгөчө атмосферасы бар жер. Бул жерден сиз ар кандай көз караштагы жана маданияттуу чөйрөнү таба аласыз.

Play Video

English Language

Окуу англис тилинде жүргүзүлөт (2-курстан баштап колледж) Чет өлкөлөрдөн мугалимдер чакырылат

Modern In-campus Housing

For students coming from outside of Ivanovka regions or distant places, Room and board is provided with a modern apartment type dormitory at a reasonable price.

Компьютердик лаборатория

The university has a modern computer lab and classrooms, as well as online facilities with internet access

International Programs

Bachelor's students have the opportunity to take advantage of exchange programs and study at the universities in the USA and Korea.

Таза аба

The university is located away from the bustle of the city, which allows students to experience the better atmosphere of Keiin.

Китепкана

There is a library with a reasonable selection of books, including computers, business, literatures, languages, management, accounting and more. Students can use print materials at their own expenses in the library.

Колледж

Менеджмент

(3 year Program)

Дүйнөлүк айлана-чөйрөнүн татаалдыгын жана жергиликтүү өзгөчөлүктөрүн эске алган башкаруу чечимдерин кабыл алуу процессине катышууга жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Information Technology Specialty

(3 year Program )

IT specialty training program enables student to successfully solve practical  and technical issues in the field of software production for information and computing systems.

Туризм

(3 year Program )

The Tourism program allows students to receive fundamental training in the fields of the humanities and social sciences, modern , eco-tourism, foreign languages and tour organization and provisions for tour operator, travel agency and excursion services.

Бакалавр

Менеджмент

(4 year Program )

Management program is designed to provide in-depth knowledge of a wide-range of aspects related to business operations. The program’s core curriculum typically covers topics, such as accounting, marketing, finance, and more. 

Computer Science and Engineering

(4 year Program )

The computer science and engineering program offers a successful opportunity  to students who want to develop their career in the area of computer software and hardware for information technology and intelligent computing system.

library2

Филология

(4 year Program )

Англис тилиндеги тексттин ар кандай түрлөрүн иштеп чыгуу, адабий процесстин мыйзам ченемдүүлүктөрүн, көркөм маани-маңызын талдай алган негизги адабий жана лингвистикалык категориялар жаатында адис даярдоо.

Эмне үчүн бул жерде окуш керек

Be a future leader of your life!

Биз сиздин англис тилинин деңгээлин жогорулатуу менен бирге, сапаттуу билим беребиз. Сиздин машыгууңуз үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү бергенге аракет кылабыз. Биз сиздин жашооңузга жол ача турган жөндөмдөрдү өрчүтүүгө аракет кылабыз.

main-4
kgKyrgyz